x ≠ x
appendix Systema Natura 2000

Natura [nature]
...Mundus [physical world]
......Naturalia [natural bodies]
.........Biota
............Domain Eukaryota [eukaryotes]
...............Unikonta
..................Opisthokonta
.....................Holozoa
........................Kingdom Animalia [animals]
...........................Epitheliozoa
..............................Eumetazoa [eumetazoans]
.................................Bilateria [bilaterians]
....................................Eubilateria
.......................................Deuterostomia [deuterostomes]
..........................................Phylum Chordata [chordates]
.............................................Subphylum Vertebrata [vertebrates]
................................................Infraphylum Gnathostomata [jawed vertebrates]
...................................................Superclass Tetrapoda [tetrapods]
......................................................Reptiliomorpha
.........................................................Batrachosauria
............................................................Amniota
...............................................................Synapsida
..................................................................Therapsida
.....................................................................Theriodontia
........................................................................Eutheriodontia
...........................................................................Cynodontia
..............................................................................Eucynodontia
.................................................................................Mammaliamorpha
....................................................................................Mammaliaformes
.......................................................................................Holotheria
..........................................................................................Class Mammalia [mammals]
.............................................................................................Theriimorpha
................................................................................................Theriiformes
...................................................................................................Trechnotheria
......................................................................................................Cladotheria
.........................................................................................................Zatheria
............................................................................................................Subclass Boreosphenida
...............................................................................................................Theria
..................................................................................................................Infraclass Eutheria
.....................................................................................................................Cohort Placentalia [placentals]
........................................................................................................................Magnorder Boreoeutheria
...........................................................................................................................Grandorder Euarchontoglires
..............................................................................................................................Superorder Archonta
.................................................................................................................................Order Primates [primates]
....................................................................................................................................Suborder Euprimates
.......................................................................................................................................Infraorder Haplorhini
..........................................................................................................................................Parvorder Anthropoidea
.............................................................................................................................................Catarrhini
................................................................................................................................................Superfamily Hominoidea
...................................................................................................................................................Family Hominidae
......................................................................................................................................................Subfamily Homininae
.........................................................................................................................................................Tribe Hominini
............................................................................................................................................................Subtribe Hominina
...............................................................................................................................................................Genus Homo [people]
..................................................................................................................................................................Species †Homo antecessor
..................................................................................................................................................................Species †Homo cepranensis
..................................................................................................................................................................Species †Homo erectus
..................................................................................................................................................................Species †Homo ergaster
..................................................................................................................................................................Species †Homo floresiensis [Flores man]
..................................................................................................................................................................Species †Homo georgicus
..................................................................................................................................................................Species †Homo habilis
..................................................................................................................................................................Species †Homo heidelbergensis [Heidelberg man]
..................................................................................................................................................................Species †Homo helmei
..................................................................................................................................................................Species †Homo neanderthalensis [Neanderthal man]
..................................................................................................................................................................Species †Homo njarasensis
..................................................................................................................................................................Species †Homo rhodesiensis
..................................................................................................................................................................Species †Homo rudolfensis
..................................................................................................................................................................(Species †Homo aethiopicus)
..................................................................................................................................................................(Species †Homo antiquus)
..................................................................................................................................................................(Species Homo caudatus hirsutus)
..................................................................................................................................................................(Species Homo diurnus)
..................................................................................................................................................................(Species †Homo kanamensis)
..................................................................................................................................................................(Species Homo lar)
..................................................................................................................................................................(Species †Homo leakeyi)
..................................................................................................................................................................(Species †Homo louisleakeyi)
..................................................................................................................................................................(Species Homo lucifer)
..................................................................................................................................................................(Species Homo microcranous)
..................................................................................................................................................................(Species †Homo modjokertensis)
..................................................................................................................................................................(Species †Homo neandertalensis)
..................................................................................................................................................................(Species Homo nocturnus)
..................................................................................................................................................................(Species †Homo orientalis)
..................................................................................................................................................................(Species †Homo primigenius)
..................................................................................................................................................................(Species Homo troglodytes) [night man]
..................................................................................................................................................................Species Homo sapiens [human]
.....................................................................................................................................................................Aberration Homo sapiens ab. ferus [feral man]
.....................................................................................................................................................................Subspecies †Homo sapiens idaltu [Herto man]
.....................................................................................................................................................................Subspecies Homo sapiens sapiens [human]
.....................................................................................................................................................................(Variety Homo sapiens var. afer) [africans]
.....................................................................................................................................................................(Variety Homo sapiens var. americanus) [native americans]
.....................................................................................................................................................................(Variety Homo sapiens var. asiaticus) [asians]
.....................................................................................................................................................................(Variety Homo sapiens var. europaeus) [europeans]
.....................................................................................................................................................................(Variety Homo sapiens var. monstrosus) [monsters]
.....................................................................................................................................................................(Subspecies †Homo sapiens Cro-Magnon)
.....................................................................................................................................................................(Subspecies †Homo sapiens fossilis)
.....................................................................................................................................................................(Subspecies †Homo sapiens neanderthalensis)
.....................................................................................................................................................................(Subspecies †Homo sapiens rhodesiensis)
.....................................................................................................................................................................(Subspecies †Homo sapiens soloensis)
.....................................................................................................................................................................(Subspecies †Homo sapiens steinheimensis)
........................................................................................................................................................................